POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

natjecaj.jpg

_

Na temelju Javnog natječaja Muzeja grada Iloka za prijam na radno mjesto ravnatelj Muzeja grada Iloka KLASA: 112-01-3/23-01/3, URBROJ: 2196-2-5/23-206 koji je objavljen u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Grada Iloka i Muzeja grada Iloka, Upravno vijeće objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Ravnatelj/ica Muzeja grada Iloka

 

Za kandidate prijavljene na natječaj za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

  1. M.H.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se u ponedjeljak, 18. rujna 2023. god. u 11,00 sati u Muzeju grada Iloka. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Muzeja grada Iloka https://www.mgi.hr/?page=aktivnost&id=155.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Nakon testiranja Upravno vijeće MGI će u 12.30 sati provesti intervju.

 

Predsjednik Upravnog vijeća MGI