NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

natjecaj.jpg

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na temelju čl. 26. st. 3., 4., i 7. Zakona o muzejima (NN 61/18, 36/24), čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), te članka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka od 14. siječnja 2021., ur.br. 32-21 te Odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje od 3. svibnja 2024., Upravno vijeće Muzeja grada Iloka raspisuje ponovljeni Natječaj, a sve sve detalje možete pogledati na poveznicama niže.

Prilozi: