natjecaj.jpg

Javni poziv - Stručno osposobljavanje

Za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom.

Temeljem čl. 37. Statuta Muzeja grada Iloka od dana 16.8.2019. i Programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ur. br. 144-19 od dana 11.7.2019. Muzej grada Iloka raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u Muzeju grada Iloka i to: 

 

1. Kustos/ica, Arheološki odjel - jedan polaznik/polaznica

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.),

- 1 izvršitelj (m/ž) – na određeno vrijeme, 12 mjeseci, Vježbenik

 

Ostale informacije možete pogledati na poveznici: Javni poziv - Stručno osposobljavanje