natjecaj.jpg

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme - Kustos arheolog

Na temelju Zakona o ustanovama (Narodne novine, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakona o muzejima (Narodne novine, 61/18 i 98/19), Članka 34. Statuta Muzeja grada Iloka, Ur. br. 32-21 od 14. siječnja 2021., i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, Ur. br. 221-20, te Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, Ur. br. 402-20, v. d. ravnatelja Muzeja grada Iloka Marina Čalić raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 
Naziv radnoga mjesta: KUSTOS ARHEOLOG
Broj izvršitelja: 1 (jedan) izvršitelj (m/ž) za rad na neodređeno, puno radno vrijeme
Način rada: smjenski, rad vikendom

Uvjeti radnoga mjesta:
Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17);

  • visoka stručna sprema (VSS), profil: arheolog,
  • položen stručni ispit za kustosa ili vježbenik uz uvjet polaganja stručnog ispita,
  • aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,
  • poznavanje rada na računalu (Excel, Word, internet, ostalo),
  • probni rad: dva (2) mjeseca.

Posebni uvjeti:

  • radno iskustvo: dvije (2) godine.

Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, ali nije uvjet.

Sve ostale informacije su dostupne u dokumentu Natječaja na poveznici ispod.

 

Prilog1: Natječaj - Kustos arheolog

Prilog2: UPUTE

Prilog3: IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA