natjecaj.jpg

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Na temelju odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka Ur.br. 243– 21, od 22. listopada 2021. godine, u skladu s odredbama članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN br. 61/18 i 98/19) i članaka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka Ur.br. 169-19 od 8. kolovoza 2019. i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka, Ur.broj. 56 – 20, od 5. veljače 2020., Upravno vijeće Muzeja grada Iloka raspisuje
 
                                                              NATJEČAJ
                          za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka


Za ravnatelja može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu (original ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika indeksa, odnosno drugog dokaza o aktivnom znanju najmanje jednog svjetskog jezika)
 • dokaz o radnom iskustvu (original potvrde HZMO-a ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom),
 • original uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna, ili potvrda originala uvjerenja o nekažnjavanju sustava e-građanin s QR kodom (ne starije od 6 mjeseci),
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.
 • Zamolbu, potpisanu.

Sve ostale informacije su dostupne u dokumentu Natječaja na poveznici ispod.

 

Prilog1: Natječaj - Izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Prilog2: IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA