mgi_i_mup_1.jpg

MUP i Muzej grada Iloka

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska i Muzej grada Iloka nastavili su svoju dugogodišnju suradnju!

Načelnik Postaje granične policije Tovarnik, Pero Ružolčić i policijski službenik PGP Tovarnik Branimir Sudarević predali su muzeju grada Iloka 24. ožujka 2021. godine nešto više od 1000 arheoloških predmeta zaplijenjenih na graničnom prijelazu Tovarnik 2006. godine.

Pravomoćno rješenje Općinskog suda u Vinkovcima doneseno je 2021. godine nakon čega je uslijedila predaja predmeta Muzeju grada Iloka. Cijeli sudski postupak se produžio prvenstveno zbog restitucijskog zahtjeva.

Pregledom predanog arheološkog materijala može se preliminarno zaključiti da obuhvaćaju razdoblje od prapovijesti do suvremenog doba, izrađenih od različitih materijala. Tipološki najviše predmeta pripada numizmatici, dakle antičkom i srednjovjekovnom novcu različitih kraljevina i carstava, dok preostali dio pripada dijelovima nakita i dijelova nošnje, što podrazumijeva veću količinu brončanog i srebrnog prstenja, fibula i narukvica, kopči i pređica. Od željeznih predmeta tu su rimski ključevi, strelice i nožići, a ima i prapovijesnih kamenih sjekirica, pojasnila je viša kustosica i voditeljica Arheološkog odjela Muzeja grada Iloka Andrea Rimpf, dipl.arheo. Nakon katalogizacije predmeta isti će se konzervirati, a nakon toga možemo planirati novu izložbu, možda nastavak Ukradene baštine.

Obzirom na to da je Muzej grada Iloka 2018. godine ostvario hvalevrijednu suradnju sa Ministarstvom unutarnjih poslova, osobito imajući podršku Policijske uprave Vukovarsko-srijemske u ostvarivanju projekta Ukradena baština u kojoj je jedna od tema bio i nezakoniti izvoz/uvoz kulturnog dobra kao i upotreba detektor metala na arheološkim nalazištima i dalje apeliramo na sve „ljubitelje starina“ da ovakvim načinom vađenja predmeta iz sloja arheološkog nalazišta  doprinosite uništavanju podataka, a dobivate samo estetski predmet bez ikakve vrijednosti te osiromašujete svoju lokalnu baštinu, napomenula je viša kustosica Rimpf.mgi_i_mup_1.jpg
mgi_i_mup_2.jpg
mgi_i_mup_3.jpg
mgi_i_mup_4.jpg