Muzej grada Iloka

Muzej grada Iloka opći je i zavičajni muzej, osnovan 1952. godine kao Gradski muzej na inicijativu prof. dr. sc. Antuna Bauera. Otvoren je 1. studenog 1952. godine, a prvi ravnatelj i kustos iločkog Muzeja bio je prof. Josip Meštrović (Ilok, 8. ožujka 1885. – 15. listopada 1977.).

...Godine 1969. Muzej je preseljen u obnovljeni dvorac Odescalchi. Glavni elaborat za tadašnji postav Muzeja izradio je dr. Antun Bauer. Tada su zbirke brojile 11.370 muzejskih predmeta i preko 10.000 komada arhivske građe...

U suradnji s dugogodišnjim ravnateljem Gradskog muzeja Vukovar, Antunom E. Brlićem, Meštrović u malom muzejskom postavu prezentira građu iz novoutemeljenih zbirki u kuriji Brnjaković, koje uključuju Arheološku, Paleontološku, Numizmatičku, Građansko-cehovsku, Feudalnu, Vinarsku i Zbirke Narodnooslobodilačke borbe te slike za Galeriju.

Godine 1969. Muzej je preseljen u obnovljeni dvorac Odescalchi. Glavni elaborat za tadašnji postav Muzeja izradio je dr. Antun Bauer. Tada su zbirke brojile 11.370 muzejskih predmeta i preko 10.000 komada arhivske građe. Muzej je djelovao zajedno s mnogim muzejskim ustanovama i školama.

Muzej djeluje i za vrijeme Domovinskog rata (listopad 1991.-1997.) sa sjedištem u Muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu, a financiran sredstvima Ministarstva kulture RH. U Iloku djeluje pod upravom Republike Srpske Krajine. (Izvor www.mdc.hr) i mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.

Zalaganjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske u obnovi kako spomeničke baštine tako i muzejske djelatnosti u hrvatskom Podunavlju prije, a posebice nakon mirne reintegracije toga područja, već od jeseni 1997. godine započele su pripreme stručnih podloga za opsežne programe obnove i u Iloku. Od 2005. godine sva višeslojna restauratorska, konzervatorska i arheološka istraživanja, obnova spomeničke cjeline i dvorca te muzejskog postava realizirani su kao dio projekta Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok – Vukovar – Vučedol koji su pokrenule Vlada Republike Hrvatske i Razvojna banka Vijeća Europe u koordinaciji Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

...stalni muzejski postav Muzeja grada Iloka, obuhvaća dva kata dvorca Odescalchi te suvremenim muzeološkim metodama i sredstvima rekonstruira stoljeća povijesti i kulture...

Muzej svojim sadržajima obuhvaća mjesto Ilok u najistočnijem dijelu hrvatskog Srijema, s pitoresknim mjestima Bapskom, Šarengradom i Mohovom koji čine upravnu cjelinu Grad Ilok. Uz stalni muzejski postav Muzeja grada Iloka, koji obuhvaća dva kata dvorca Odescalchi te suvremenim muzeološkim metodama i sredstvima rekonstruira stoljeća povijesti i kulture kao i segmente istaknutih kulturnih i socijalnih miljea Grada Iloka, u Muzeju grada Iloka danas djeluju Arheološki, Kulturno-povijesni, Etnografski i Galerijski odjel, Muzejska knjižnica te Odjel dokumentacije. Osim muzejskih odjela, u Muzeju je ustrojen i Odjel opće službe za upravnopravne, računovodstvene i ostale opće poslove.

...Tendencija Muzeja grada Iloka jest da, kao javna ustanova u kulturi, čuva, prikuplja i predstavlja nematerijalnu i materijalnu baštinu...

Muzejski fundus prema popisu muzejske građe, broji više od 95.000 različitih artefakata. Obogaćivao se prikupljanjem iz različitih izvora, poglavito s područja grada Iloka. Tijekom godina, najveći dio spomeničke građe Muzej je pribavljao ostavštinom ili poklonima, a u prikupljanju su značajnu ulogu imali iločki muzejski djelatnici. Već šezdesetih godina prošlog stoljeća, Muzej započinje i sa sustavnim arheološkim iskopavanjima na različitim lokalitetima u mjestu, osiguravajući na taj način bogatu spomeničku građu, a istodobno i dragocjene podatke za proučavanje života stanovništva od pretpovijesnog do srednjovjekovnog razdoblja. U današnje doba, glavni su izvor prikupljanja relevantne spomeničke građe terenska istraživanja. U postavu je na ukupno 1075 četvornih metara izloženo 2724 predmeta od kojih je 24 posuđeno iz drugih muzeja.

Tendencija Muzeja grada Iloka jest da, kao javna ustanova u kulturi, čuva, prikuplja i predstavlja nematerijalnu i materijalnu baštinu, prije svega iločkoga područja na kojemu i djeluje. Organizira rad s učenicima kao najmlađim posjetiteljima kroz pedagoške radionice i povremene izložbe, stručna predavanja i prezentacije te pojačanu izdavačku djelatnost i prezentaciju stalnog postava i muzejskih zbirki. Vizija Muzeja jest biti vodeća kulturna ustanova na području Iloka koja će uz svoje osnovne muzejske djelatnosti biti i centar kulturnih i edukativnih događaja te na taj način obogaćivati društveno-kulturnu ponudu Iloka.

Za svoj rad Muzej je dosad primio brojna priznanja i pohvale kako od stručne tako i od šire javnosti, a među značajnijima su priznanje Vukovarsko-srijemske županije za djelovanje i rad u kulturi te nominacija za prestižnu nagradu Europski muzej godine 2013. Europskog muzejskog foruma iz Liverpoola, Velika Britanija.

Djelatnici

Marijana Jukić

Marijana Jukić,
mag.arh.

ravnatelj@mgi.hr
v.d. ravnateljice Muzeja grada Iloka

Maja Novaković

Maja Barić,
mag. art.

maja.baric@mgi.hr
Voditeljica Galerijskog odjela

Andrea Rimpf

Andrea Rimpf,
dipl.arheo.prof.fil.spec.inter.real.dip.

arimpf@mgi.hr
voditeljica Arheološkog odjela

Marko Kevo,
mag.hist.et mag.educ.hist.

mkevo@mgi.hr
voditelj Kulturno povijesnog odijela

Renata Šućurović,
mag.archeol.

renata.sucurovic@gmail.com
voditeljica Numizmatičkog odjela

Vlasta Klem
Opći poslovi