Europska godina kulturne baštine 2018 Logo
Ministarstvo kulture Logo
MUP Logo
Vukovarsko-srijemska županija Logo
Grad Ilok Logo
Muzej grada Iloka Logo


Ukradena baština


Ukradena baština, plakat

Povodom Europske godine kulturne baštine 2018–2019. Muzej grada Iloka uz suradnju i podršku Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske predstavlja izložbeni projekt Ukradena baština / Stolen heritage.

Imajući na umu riječi Europske komisije da je naša kulturna baština više nego sjećanje na našu prošlost, da je to ključ naše budućnosti, želja nam je educirati vas i upoznati s važnošću očuvanja kulturne baštine kroz važeće međunarodne konvencije i nacionalne propise o očuvanju i zaštiti kulturne baštine od krađa i nezakonite trgovine. Djelujući u skladu s potrebama suvremenog svijeta i koristeći tehnologiju Vuforia augmented reality, izložba je osmišljena tako da ima trajnu vrijednost predstavljajući dio otuđene hrvatske nacionalne baštine iz Muzeja grada Iloka kroz 12 od ukupno 50 umjetničkih djela koja su otuđena od 1988. do 1998. godine.

Traganje za umjetninama iz Iloka nastavlja se u suradnji s Ravnateljstvom policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te stručnim službama Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Muzejskog dokumentacijskog centra.

#EuropeForCulture Mi još tragamo za njima. A vi?Katalog i aplikacija:

Informacije o izložbi:

 • Naziv izložbe: Ukradena baština / Stolen heritage
 • Organizator izložbe i izdavač: Muzej grada Iloka
 • Za organizatora i izdavača: Muzej grada Iloka, Ilok
 • Autorica izložbe: Andrea Rimpf
 • Autorica kataloga: Andrea Rimpf
 • Recenzentica: mr.sc. Branka Šulc
 • Urednici: Andrea Rimpf, Maja Barić
 • Lektura: Perica Oreč
 • Prijevod na engleski jezik: Renata Šućurović; Lingua, centar za edukaciju i prevođenje, Osijek
 • Fotografije: Muzej grada Iloka
 • Izrada mobilne aplikacije: Prolink - Obrt za pripremu tiska i računalne djelatnosti; DD3D d.o.o.–3D Visualization and animation studio
 • Tehnički postav izložbe: Marko Kevo, Renata Šućurović, Vlasta Klem
 • Tisak: Foto art, Osijek
 • Naklada: 200 primjeraka
 • Godina izdanja: 2018.

Realizaciju izložbe omogućilo:

 • Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
 • Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo policije
 • Vukovarsko-srijemska županija
 • Grad Ilok
 • Vino Buhač, Ilok
 • Iločki podrumi, Ilok

KATALOG PREDMETADjela otuđena u razdoblju od 1991.-1998. godine (bez slika) • 1. Neutvrđeni slikar, Muškarac s crvenim prslukom
  19. stoljeće, ulje na platnu, 70 x 58 cm, Inv. br. S-23
 • 2. Rudolf Turković, Slavonska šuma
  20. stoljeće, akvarel 57 x 38,5 cm, Inv. br. S-34
 • 3. Boško Karanović, Panorama Iloka
  20. stoljeće, ulje na platnu, 46 x 61 cm, Inv. br. S-35
 • 4. Jelka Benešić, Ilok
  20. stoljeće, akvarel i olovka na papiru, 47,5 x 36 cm, Inv. Br. S-39
 • 5. Josip Ivanković, Portret starog Pekana
  20. stoljeće, akvarel, 33 x 27 cm, Inv. br. S-49
 • 6. V. Vondriček, Drvo u cvijetu
  20. stoljeće, ulje na platnu, 27,5 x 43,5 cm, Inv. br. S-51
 • 7. Neutvrđeni slikar, iz zbirke „Brüder Eberan“, Raspe će Kristovo
  1643. godina, ulje na platnu, 30 x 15 cm, Inv. br. S-11
 • 8. Neutvrđeni slikar, Svetica sa kaležom u ruci
  18. stoljeće, ulje na platnu, 40 x 30 cm, Inv. br. S-12
 • 9. Izidor Jung, Nošnja iz Đakovštine
  20. stoljeće, pastel, 35 x 21 cm, Inv. br. S-82
 • 10. Izidor Jung, Cvijeće
  20. stoljeće, kreda, 32 x 17 cm, S-80
 • 11. S. Zgonjanin, Barka
  20. stoljeće, ulje na papiru, 32 x 50 cm, Inv. br. S-200
 • 12. Ivan Tuna Jakić, Pejzaž
  20. stoljeće, akvarel, 40 x 28 cm, Inv. br. S-180
 • 13. Adolf Weiler, Bijeg – „Iz ciklusa stradanje“
  20. stoljeće, akvarel (crtež kredom?), 149 x 29 cm, Inv. br. S-138
 • 14. Neutvrđeni grafičar, prema Jean-Honoréu Frago-nardu, La chifred ́amor
  19. stoljeće, grafička ploča, 26 x 20 cm, Inv. br. S-127
 • 15. Neutvrđeni slikar, Scena iz galantnog doba
  19. stoljeće, ulje na kartonu, 59 x 34,7 cm, Inv. br. S-123
 • 16. G. Linart, Pejzaž sa ženskom figurom
  19. stoljeće, ulje na kartonu, 32,5 x 21,7 cm, Inv. br. S-119
 • 17. A. Faebr, Kamenita obala na moru, 1923.
  ulje na platnu, 29,7 x 22,8 cm, Inv. br. S-108
 • 20. Petar Papp, Zagrebačka okolica
  20. stoljeće, ulje na drvetu, 45 x 52 cm, Inv. br. S-104
 • 21. Nicolaas Johannes Roosenboom, Nizozemski pejzaž
  1870., ulje na dasci, 40,8 x 21,8 cm, Inv. br. S-94
 • 22. Zlatko Prica, Umjetnički ogledi – E ́preuved ́artist
  20. stoljeće, litografija u boji, 45 x 35 cm, Inv. br. S-83
 • 23. Zvonko Mušić, Trogir
  20. stoljeće, kreda na kartonu, 47 x 32 cm, Inv. br. S-66Pierre Auguste Renoir

Cvijeće u vazi

Pogledaj

N. Boucarth

Vojnici u krčmi se kockaju – kockari

Pogledaj

Heinrich Strupmayert

Žena sa bijelim velom

Pogledaj

Neutvrđeni slikar

Kralj Poljske i veliki vojvoda Litve Jan III.

Pogledaj

Unknown author

Woman with a Red Vest

Pogledaj

Neutvrđeni slikar

Austrijski car i hrvatsko-ugarski kralj Franjo I. Habsburg-Lottaring

Pogledaj

Jules-Georges Lafosse

Mrtva priroda sa satom

Pogledaj

Neutvrđeni slikar

Mrtva priroda s tri vaze

Pogledaj

Sándor (Alexandar) Nagy

Starac s plavim očima

Pogledaj

Neutvrđeni slikar, Jules-Georges Lafosse?

Mrtva priroda s lubanjom

Pogledaj

Grupa „Etatis Dresden“

Uskrsnuće Lazarovo

Pogledaj

Neutvrđeni slikar

Biblijski motiv ili Iščekivanje

Pogledaj

Neutvrđen slikar, prema Rachel Ruysch

Mrtva priroda sa cvijećem u vazi

Pogledaj

Neutvrđeni slikar

Magdalena ili Antonija Terezija Odescalchi

Pogledaj

Neutvrđeni njemački slikar

Anna Maria grofica Eltz, rođ. barunica Wambolt von Umstadt

Pogledaj

Neutvrđeni slikar

Sigmund knez Báthory (?)

Pogledaj

Michael Millitz (?) ili Joseph Georg Melber (?)

Philipp Carl i Anselmo Casimir grofovi Eltz u lovu

Pogledaj

Neutvrđeni rimski slikar

Kardinal Antun Maria Odescalchi

Pogledaj

Neutvrđeni lombardijski slikar, prema Paolu Veroneseu

Poklonstvo kraljeva

Pogledaj

Nikolaj Timofeyevich Bogatsky

Ruski car Aleksandar III. Aleksandrejevič Romanov

Pogledaj

Nikolaj Timofeyevich Bogatsky

Ruski car Nikola II. Nikolajevič Romanov

Pogledaj

Neutvrđeni venecijanski kipar

Portret mladog crnca

Pogledaj

Neutvrđeni lombardijski slikar

Karlo Odescalchi

Pogledaj

Neutvrđeni slikar

Ruski car Aleksandar II. Nikolajevič Romanov

Pogledaj

Neutvrđeni slikar

Portret muškarca u crnom odijelu

Pogledaj

Neutvrđeni slikar

Mrtva priroda s dvije vaze i voćem

Pogledaj

Glava djeteta

Vapnenac, antika.

Pogledaj

Nadgrobni spomenik

Stela, antika.

Pogledaj

Car Karlo VI. Habsburg.

Reljef u mramoru

Pogledaj

Rudolf Turković

Slavonska šuma, vraćeno 2019.

Pogledaj
Europska godina kulturne baštine 2018 Logo
Ministarstvo kulture Logo
MUP Logo
Vukovarsko-srijemska županija Logo
Grad Ilok Logo
Muzej grada Iloka Logo


Stolen HeritageStolen Heritage, plakat

Ilok Town Museum, with the cooperation and support of the Ministry of Interior of the Republic of Croatia, presents the exhibition Ukradena baština / Stolen Heritage on the occasion of the European Year of Cultural Heritage 2018-2019.

Bearing in mind the words of the European Commission that our cultural heritage is more than a memory of our past, it is the key to our future, our wish is to educate You and to let You know the importance of preserving cultural heritage through international conventions and national regulations regarding the preservation and protection of cultural heritage from theft and illegal trade. Acting in accordance with the modern world needs and utilizing Vuforia augmented reality technology, the exhibition is designed to have a permanent value by representing a part of the Croatian national heritage which was stolen from the Ilok Town Museum through 12 of a total of 50 artwork that were alienated from 1988 to 1998.

The search for artworks from Ilok continues in cooperation with the Ministry of Interior of the Republic of Croatia, the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the Museum Documentation Center.

#EuropeForCulture We are still try to find them. What about You?


Mobile app

Exhibition info:

 • Exhibition Name: Ukradena baština / Stolen Heritage
 • Exhibition Organiser and Publisher: Ilok Town Museum
 • For theOrganiser and Publisher: Ilok Town Museum, Ilok
 • Exhibition Author: Andrea Rimpf
 • Catalogue Author: Andrea Rimpf
 • Reviewer: Branka Šulc, MSc
 • Editors: Andrea Rimpf, Maja Barić
 • Proof-reader: Perica Oreč
 • English Translation: Renata Šućurović; Lingua, Center for Education and Translation, Osijek
 • Photo: Ilok Town Museum
 • Mobile Application Development: Prolink – Studio for the preparation of print and computer activities, DD3D d.o.o.–3D Visualization and animation studio
 • Technical Setting of the Exhibition: Marko Kevo, Renata Šućurović, Vlasta Klem
 • Print: Foto art, Osijek
 • Publication: 200 copies
 • Year of Publication: 2018.

Made Possible by:

 • Ministry of Culture of the Republic of Croatia
 • Republic of Croatia, Ministry of Interior, Police Directorate
 • Vukovar-Srijem County
 • City of Ilok
 • Vino Buhač, Ilok
 • Iločki Podrumi, Ilok

CATALOGUEArtworks stolen from 1991. until 1998. (without images) • 1.Unknown author, Man with a Red Vest
  19th century, oil on canvas, 70 x 58 cm, Inv. no. S-23
 • 2. Rudolf Turković, Slavonian Forest
  20th century, watercolour 57 x 38, 5 cm, Inv. no. S-34
 • 3. Boško Karanović, Ilok Panorama
  20th century, watercolour, 46 x 61 cm, Inv. no. S-35
 • 4. Jelka Benešić, Ilok
  20th century, water colour and pen on paper, 47, 5 x 36 cm, Inv. no. S-39
 • 5. Josip Ivanković, Old Pekan Portrait
  20th century, watercolour, 33 x 27 cm, Inv. no. S-49
 • 6. V. Vondriček, Wood in a Flower
  20th century, oil on canvas, 27, 5 x 43, 5 cm, Inv. no. S-51
 • 7. Unknown author, from the „Brüder Eberan“ collection, Crucifixion of Jesus
  1643, oil on canvas, 30 x 15 cm, Inv. no. S-11
 • 8. Unknown author, Saint with a Chalice in her Hand
  18th century, oil on canvas, 40 x 30 cm, Inv. no. S-12
 • 9. Izidor Jung, Đakovo Region Attire
  20th century, pastel, 35 x 21 cm, Inv. no. S-82
 • 10. Izidor Jung, Flowers
  20th century, chalk, 32 x 17 cm, S-80
 • 11. S. Zgonjanin, Barge
  20th century, oil on canvas, 32 x 50 cm, Inv. no. S-200
 • 12. Ivan Tuna Jakić, Landscape
  20th century, watercolour 40 x 28 cm, Inv. no. S-180
 • 13. Adolf Weiler, Escape – „From the Suffering Cycle“
  20th century, watercolour (chalk drawing?), 149 x 29 cm, Inv. no. S-138
 • 14. Unknown graphic author, after Jean-Honoré Fragonard, La chifred ́amor
  19th century, graphic board, 26 x 20 cm, Inv. no. S-127
 • 15. Unknown author, Scene from a Gallant Age
  19th century, oil on card board, 59 x 34, 7 cm, Inv. no. S-123
 • 16. G. Linart, Landscape with a Female Figure
  19th century, oil on card board, 32, 5 x 21,7 cm, Inv. no. S-119
 • 17. A. Faebr, Rocky Seashore, 1923
  oil on canvas, 29, 7 x 22,8 cm, Inv. no. S-108
 • 20. Petar Papp, Zagreb Countryside
  20th century, oil on wood, 45 x 52 cm, Inv. no. S-104
 • 21. Nicolaas Johannes Roosenboom, Holland Landscape
  1870, oil on board, 40, 8 x 21, 8 cm, Inv. no. S-94
 • 22. Zlatko Prica, Artistice Experiments – E ́preuved ́artist
  20th century, colored litography, 45 x 35 cm, Inv. no. S-83
 • 23. Zvonko Mušić, Trogir
  20th century, chalk on concrete, 47 x 32 cm, Inv. no. S-66Pierre Auguste Renoir

Flowers in a Vase

Take a look

N. Boucarth

Soldiers gambling in an inn – gamblers

Take a look

Heinrich Strupmayert

Woman with a White Veil

Take a look

Unknown author

King of Poland and Great Duke of Lithuania Jan. III.

Take a look

Unknown author

Woman with a Red Turban

Take a look

Unknown author

Austrian Emperor and Croatia-Hungary king Francis I. Habsburg-Lottaring

Take a look

Jules-Georges Lafosse

Still Flower with a Clock

Take a look

Unknown author

Still Flower with Three Vases

Take a look

Sándor (Alexandar) Nagy

Old Man with Blue Eyes

Take a look

Unknown author, Jules-Georges Lafosse?

Still Flower with Skull

Take a look

„Etatis Dresden“ Group

Lazarus Resurrection

Take a look

Unknown author

Biblical Theme or Expetance

Take a look

Unknown author, after Rachel Ruysch

Flowers in a Vase

Take a look

Unknown author

Maddalena or Antonia Theresia Odescalchi (Lady with Diadem and Necklace)

Take a look

Unknown German author

Anna Maria Countess Eltz, neé. Baroness Wambolt von Umstadt

Take a look

Unknown author

Sigmund Count Báthory (?)

Take a look

Michael Millitz (?) or Joseph Georg Melber (?)

Philipp Carl and Anzelmo Casimir Eltz Counts while Hunting

Take a look

Unknown Roman author

Cardinal Antun Maria Odescalchi

Take a look

Unknown Lombard author, after Paolo Veronese

The Adoration of the Magi

Take a look

Nikolai Timofeyevich Bogatsky

Russian Tzar Aleksandar III. Aleksandrovič Romanov

Take a look

Nikolai Timofeyevich Bogatsky

Russian Tzar Nikola II. Nikolajevič Romanov

Take a look

Unknown Venetian Sculptor

Portrait of a Young Black Man

Take a look

Unknown Lombard author

Carlo Odescalchi

Take a look

Unknown author

Russian Tzar Aleksandar II. Aleksandrejevič Romanov

Take a look

Unknown author

Portrait of a Man in a Black Suit

Take a look

Unknown author

Still Flower with Two Vases and Fruit

Take a look

Child's head

limestone, antiquity. 1st century - 4th century

Take a look

Tombstone

stela, antiquity., 3rd century

Take a look

Emperor Charles VI. Habsburg

Relief in marble

Take a look

Rudolf Turkovic

Slavonian forest

Pogledaj