Zaštita osobnih podataka

Muzeju grada Iloka (MGI) važno je zaštititi sigurnost i privatnost vaših osobnih podataka, stoga posluje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation).

Osnovna namjena GDPR-a je zaštita vas kao pojedinca u pogledu obrade vaših osobnih podataka.

Sukladno GDPR-u i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, MGI poštuje vašu privatnost u izvršavanju svojih ovlasti, kao i prilikom vašeg korištenja naše internetske stranice. Svaka obrada osobnih podataka temelji se na pravnoj osnovi, a zahtjevi za dodatnom obradom vaših osobnih podataka provodit će se isključivo uz vašu privolu.

Sve upite vezane za zaštitu osobnih podatka možete uputiti na e mail adresu:

  • Voditelj zaštite osobnih podataka MGI: info@mgi.hr
  • Službenika za zaštitu osobnih podataka MGI Andrea Rimpf: arimpf@mgi.hr
  • Zamjenik službenika za zaštitu osobnih podataka MGI Marko Kevo: mkevo@mgi.hr

Pravila privatnosti Muzeja grada Iloka možete pronaći OVDJE.

 

Obrasci:

 

Arhivski dokumenti: